Duurzaam ondernemen

Hoe we samen aan een betere toekomst werken

Bouwen aan maatschappelijke doelen

Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn belangrijke kernwaarden voor ons. We streven ernaar om CO2-neutraal en energie-neutraal te worden. Daarnaast bewaken we de arbeidsomstandigheden bij onze leveranciers.

De maatschappelijke visie van Nedac Sorbo Mascot is opgedeeld in drie hoofddoelen:

Afname CO2-uitstoot in energiegebruik

We behaalden een afname van 41% van onze CO2-uitstoot in energiegebruik na installatie van zonnepanelen.

Totale wagenpark van Service Merchandisers vervangen

Er zijn 92 bestelbusjes vervangen
door personenauto's met lage uitstoot.

Totale reductie CO2-uitstoot

In totaal is onze CO2-uitstoot in 2017 ten opzichte van 2016 met 58% gereduceerd.

1. Het bewaken van de arbeidsomstandigheden bij fabrikanten

We streven ernaar om een goede werksfeer en arbeidsomstandigheden binnen onze eigen activiteiten en bij onze leveranciers te behouden.

Hoe pakken we dit aan?

Nedac Sorbo Mascot is lid van de BSCI (Business Social Compliance Initiative). De BSCI biedt een gedragscode aan die bedrijven ondersteunt om de arbeidsomstandigheden bij het bedrijf en haar leveranciers te verbeteren en te behouden. Hierbij valt te denken aan het recht op het vormen van een vakbond en veilige werkomstandigheden, maar ook het tegengaan van discriminatie, kinderarbeid en slavernij. Wij zijn van mening dat een bedrijf pas daadwerkelijk tot bloei kan komen in samenlevingen waar de rechten van arbeiders en mensen in het algemeen gerespecteerd worden.

Duurzaam ondernemenDuurzaam ondernemen

2. Het verkleinen van de impact van broeikasgassen op het milieu

We hebben als ambitie om CO2-neutraal en energie-neutraal te worden. Om te starten, willen wij in 2018 20% minder COper FTE uitstoten ten opzichte van 2013. We zijn ervan overtuigd dat het combineren van assortimentgroepen en het reduceren van lokale transportleveringen leidt tot een duurzamer ondernemingsmodel voor alle stakeholders. 

Hoe pakken we dit aan?
We nemen tal van maatregelen om de CO2-emissie te reduceren. Ten eerste investeren wij in de vervanging van het wagenpark. Onze leasewagens zijn deels vervangen door hybride- en volledig elektrische auto’s. Waar wij voorheen onze klanten bevoorraadden met een Ford Transit met een relatief hoge CO2-uitstoot, worden de producten nu gecombineerd met andere productgroepen en samen naar de klanten vervoerd. Onze service merchandisers rijden nu in een veel duurzamere Volkswagen Up langs klanten om service merchandise diensten te verrichten. Daarnaast stimuleren wij thuiswerken en carpoolen door onze medewerkers.

Om uiteindelijk energieneutraal te worden, werken we op korte termijn aan het efficiënter maken van ons energiegebruik. Daarvoor hebben we recent geïnvesteerd in zonnepanelen voor onze locatie in Duiven, wat al gezorgd heeft voor 41% afname in CO2-uitstoot.

3. Het verkleinen van de impact van afval op de leefomgeving

We streven ernaar zoveel mogelijk afval te scheiden en te recyclen, om zo de impact op de leefomgeving en het milieu te reduceren.

Hoe pakken we dit aan?
Het papier en karton dat binnen ons bedrijf wordt ingezameld, wordt gescheiden aangeboden aan de papierindustrie. Hier wordt het gerecycled tot nieuw papier. Ingezameld glas wordt tevens 100% gerecycled en omgezet naar nieuwe glazen en ramen. De ingezamelde folie wordt gewassen en vermalen tot granulaat, waar flessen of plastic tassen van vervaardigd kunnen worden. Onze aanpak oogst nu al succes: er is al sprake van een reductie van 58% in CO2-uitstoot van afval in 2017 ten opzichte van 2016.

Duurzaam ondernemen